2023 was een topjaar voor de goudinkoop

2023 was een topjaar voor de goudinkoop

Het jaar 2023 was – op één jaar na – eentje met het hoogste aantal orders. In tegenstelling tot het aantal goud-verkooptransacties is de inkoop van goud en andere edelmetalen in dezelfde periode juist sterk gegroeid. Veel particulieren die gouden sieraden bezitten, realiseren zich dankzij de hoge goudprijs dat hun goud een aardig bedrag kan opleveren. Meegenomen in tijden van dalende koopkracht. Ook het aantal verpandingen is in 2023 substantieel toegenomen, namelijk met ruim een kwart (27 procent) in vergelijking met het voorgaande jaar.

Solide belegging in onzekere tijden

“Over de gehele linie zijn we erg tevreden over de resultaten die we in 2023 hebben geboekt”, vertelt Johan de Ruiter, directeur van Goudwisselkantoor. “Het was een jaar waarin goud opnieuw zijn waarde heeft bewezen als een solide belegging die in onzekere tijden als vangnet kan fungeren. Hoewel het aantal transacties is gedaald, is dit goed te verklaren. 2022 was een uitzonderlijk jaar waarin de wereldeconomie grote schokken te verduren kreeg. Dat leidde tot een explosieve groei van het aantal transacties in goud: een stijging van maar liefst 133 procent ten opzichte van 2021. Hierdoor is de daling die zich in 2023 heeft voorgedaan ogenschijnlijk scherp, maar een logisch effect van de kentering die sinds eind vorig jaar begint voor te doen. Zo is de inflatie verder gedaald en lijkt er op termijn uitzicht op een gematigd economisch herstel. Doordat de omstandigheden enigszins normaliseren, loopt ook het aantal transacties evenredig terug.”